Κουτάκια

Ξύλινα κουτάκια ζωγραφιστά και χαραγμένα.